CARAUDIOMEDIA.net

CARAUDIOMEDIA.net

เป็นการออกแบบหน้าตาหน้าแรกของเว็บไซต์ Caraudiomedia.net ใหม่เพื่อให้ทันกับยุคสมัยมากขึ้น มีรายการย่อยเป็นช่องๆ ให้มันต้องเลื่อนลงมากเกินไปเพื่อเข้าถึงข้อมูล...
SCANSPEAKERS.com

SCANSPEAKERS.com

www.scanspeakers.com/ เป็นเว็บไซต์ที่ลูกค้าต้องการปรับปรุงหน้าตาใหม่ให้ทันสมัยกว่าเดิม การออกแบบโดยเน้นความอลังการเป็นหลัก ใช้ภาพเคลื่อนไหวแสดงเป็นฉากหลัง ใช้สีทองเป็นหลัก ซึ่งเป็นสีนำโชคของเจ้าของผลิตภัณฑ์ เน้นให้เด่นด้วยพื้นหลังสีเทาและเพิ่มพื้นผิวเหมือนผนังปูนฉาบ...
TOURKRUNG.com

TOURKRUNG.com

www.tourkrung.com • ทั่วกรุง เป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนกรุงฯ ชอบเที่ยว • เน้นการท่องเที่ยวแบบถ่ายภาพ ที่ไหนมีภาพสวยๆ เราจะไปเก็บมันมา • กลุ่มเป้าหมายคือ กว้างๆ คือ ชาย/หญิง อายุระหว่าง 18 – 60 ปี • แต่กลุ่มหลักคือวัยรุ่นที่ชอบถ่ายภาพ •...