TOURKRUNG.com

TOURKRUNG.com

www.tourkrung.com
• ทั่วกรุง เป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนกรุงฯ ชอบเที่ยว
• เน้นการท่องเที่ยวแบบถ่ายภาพ ที่ไหนมีภาพสวยๆ เราจะไปเก็บมันมา
• กลุ่มเป้าหมายคือ กว้างๆ คือ ชาย/หญิง อายุระหว่าง 18 – 60 ปี
• แต่กลุ่มหลักคือวัยรุ่นที่ชอบถ่ายภาพ
• เนื้อหาจะเป็นการผสมระหว่างสตรีทโฟโต้กับภาพเชิงสารคดี

 

Share This