SCANSPEAKERS.com

SCANSPEAKERS.com

www.scanspeakers.com/ เป็นเว็บไซต์ที่ลูกค้าต้องการปรับปรุงหน้าตาใหม่ให้ทันสมัยกว่าเดิม การออกแบบโดยเน้นความอลังการเป็นหลัก ใช้ภาพเคลื่อนไหวแสดงเป็นฉากหลัง ใช้สีทองเป็นหลัก ซึ่งเป็นสีนำโชคของเจ้าของผลิตภัณฑ์ เน้นให้เด่นด้วยพื้นหลังสีเทาและเพิ่มพื้นผิวเหมือนผนังปูนฉาบ ทำให้ดูหนักแน่นและมีพลัง

 

Share This