มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการเป็นผู้บริหารยุคใหม่ กับหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการงานสาธารณะ (MPM รุ่น 18)ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.mpm.ru.ac.th/ หรือที่ อาคาร 2 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) ห้อง 0304 โทร: 02-310-8498

โพสต์โดย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อ วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2017

ออกแบบวีดีโอประชาสัมพันธ์ และอินโฟกราฟิก ของคณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรปริญญาโท ภาควิชาการจัดการงานสาธารณะ โดยได้น้องแพนและน้องติสท์ดาราช่องเจ็ดทั้งสองท่านที่เป็นนักศึกษาในคณะมาช่วยให้งานผ่านไปได้ด้วยดี

Share This