ถ่ายทำ Pre MV ประกอบเพลง ชาละวัน เพื่อใช้เป็นตัวอย่างแนวทางในการผลิต MV ตัวเต็ม ใช้ฉากผ้าดำในการถ่ายทำก่อนจะตัดต่อเพิ่มควันจากน้ำแข็งแห้งซ้อนทับลงไปในภายหลัง

Share This