ถ่ายภาพเพื่อใช้สำหรับโฆษณาและสื่อต่างๆ ของวิตามินซี แบรนด์ Dr.Call+ มีความยากตรงที่เม็ดเจลตัววิตามินซีเป็นสีเข้มจัด ต้องใช้ไฟแฟลชช่วยส่องให้ดูใสน่ารับประทาน

Share This