ราคางานถ่ายภาพสินค้า สำหรับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย*

ภาพสินค้า แบบไม่ไดคัท ฉากหลังขาว (เฉพาะจัดไฟแบบง่าย)

ต่ำกว่า 10 ชิ้น ราคาชิ้นละ 200 บาท

มากกว่า 10 ชิ้นขึ้นไป ราคาชิ้นละ 150 บาท

*1 ชิ้น มี 6 ภาพ

ภาพสินค้า พร้อมไดคัท และรีทัช (จัดแสงแบบง่าย)

ต่ำกว่า 10 ชิ้น ราคาชิ้นละ 400 บาท

มากกว่า 10 ชิ้นขึ้นไป ราคาชิ้นละ 350 บาท

*1 ชิ้น มี 6 ภาพ

ภาพสินค้า พร้อมไดคัท และรีทัช (จัดแสงแบบซับซ้อน)

ราคาชิ้นละ 1,000 บาท

*1 ชิ้น มี 6 ภาพ

ภาพสินค้า พร้อมจัดฉากประกอบ

ราคาชิ้นละ 1,000-2,000 บาท

*1 ชิ้น มี 6 ภาพ

Share This